Emissions Current Probes

Proudové emisní sondy Com-Power se používají k měření šumu prováděného podle norem, jako jsou MIL-STD-461, DO-160, CISPR atd. Tato proudová sonda se doporučuje pro měření ve frekvenčním rozsahu 10 kHz až 400 MHz.

Kategorie
Elektromagnetická kompatibilita
Dodavatel

Com-Power

Com-Power se specializuje na oblast elektromagnetické kompatibility EMC. Vyrábí různé produkty sloužící pro odhalení nežádoucího vyzařování a jeho potlačení v elektronických výrobcích, a nabízí také produkty potřebné pro testování výrobků vůči elektromagnetickému poli a injektovanému proudu. Výrobky jsou navrhovány dle požadavků odpovídajících EMC norem.
map