LGS 650 Goniphotometer

Goniofotometr LGS 650 byl vyvinut pro analýzu vlastností prostorového záření závislého na úhlu ze středních až velkých zdrojů SSL a LED modulů. Zkušební vzorek pracuje v horizontální poloze hoření a měření lze provádět v úhlovém rozsahu ± 160 ° v ose gama. Úhlové rozlišení 0,01 ° umožňuje velmi jemné měřicí mřížky zaznamenané s vysokou úrovní přesnosti a reprodukovatelnosti. LGS 650 splňuje všechny příslušné specifikace v souladu s normami CIE, DIN a IES. Sondy mohou mít průměr až do maxima. 1300 mm a maximální hmotností 10 kg.

Show more...

Podrobnější informace nejsou k dispozici